E-Service
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบนำ้สถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านลานไผ่


วันที่ 14 มิถุนายน 64 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้นำ้และสถานีสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านลานไผ่ เพื่อรับทราบข้อปัญหาของผู้ใช้น้ำและหาแนวทางในการแก้ไขผู้ใช้น้ำให้แก่ผู้ไช้น้ำ