E-Service
ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Finance
รายงาน
Report
ระเบียบกฏหมาย
Laws
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว : www.nongwha.go.th
 
 กองคลัง
           

 


 

 
  นางสาวทิวาลัย  ภะโว  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
ว่าง   ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้   หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

 
ว่าง   ว่าง
นักวิชาการพัสดุ   นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ว่าง ว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ

 
ว่าง   ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมะลิ     ขันโท นางสาวภัทราวดี ปิ่นเงิน นางสาวศิริวิมล  หวังข้อกลาง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผช.จพง.การเงินและบัญชี ผช.จพง.การเงินและบัญชี
 

 

นางสาวชนางค์รัตน์  มานะงาน    
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ    
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3989765 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน